MASHKULL-FEMËR

Nëse ju ndjeni tërheqje seksuale ndaj gjinisë së kundërt, orientimi juaj është heteroseksual. Ju i përkisni shumicës dhe ju nuk do të duhet të ballafaqoheni me problemet e diskriminimit shoqëror ndaj pakicave seksuale. Megjithate, ju duhet të dini se heteroseksualizmi nuk është I vetmi orientim “normal”, kështu që është shum e rëndësishme për nxitjen e mirëkuptimit dhe tolerancës për njerëzit e prirjeve të ndryshme.

This entry was posted in Orientimi seksual and tagged , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.