Top 5 paragjykimet për HIV

 MITI:

  1. Personi i infektuar me HIV e ka SIDËN!
  2. Vetëm homoseksualët, personat e varur nga droga dhe ata të cilët i ndërrojnë shpesh partnerët janë të infektuar me HIV!
  3. Personat me HIV duken të sëmuar!
  4. Nëse shkoj të testohem çdokush do mendojë se jam I sëmuar!
  5. Të gjithë personat HIV pozitiv do të vdesin së shpejti!

E VËRTETA: 

  1. Personat që jetojnë me HIV mund të bartin virusin për një kohë shum të gjatë, dhe që kjo sëmundje akoma nuk është zhvilluar në stadin e SIDËS.
  2. HIV është një virus ashtu si viruset tjera. Nuk e zgjedh viktimën dhe mund të infektojë çdokend! Nuk ka grupe të rrezikuara, është një sjellje e rrezikshme dhe HIV-i shpërndahet në mes të njerëzve me sjellje të rrezikshme.
  3. Personat që jetojnë me HIV mund të duken mirë dhe të shëndetshëm. Në stadin e AIDS ata nuk kanë simptoma dhe nuk janë më ndryshe se njerëzit e shëndetshëm!
  4. Nëse shkoni të testoheni, çdokush do të mendojë se jeni një person i përgjegjshëm që kujdeset për shëndetin e vet!
  5. Sot njerëzit jetojnë me HIV dhe egzistojnë medikamente me të cilat ngadalësohet shpejtësia e zhvillimit të infeksionit!

 

 

 

« Previous | Next »